The Stroop effect is the delay in reaction time between congruent and incongruent stimuli.
Ефект Струпа – затримка реакції при прочитанні слів, коли колір слів не збігається з написаними словами (наприклад, слово «червоний» написано жовтим).
Эффектом Струпа называют задержку реакции при прочтении слов, когда цвет слов не совпадает с написанными словами (к примеру, слово «красный» написано синим).

Colors & namesКольори & назвиЦвета & названия

Refresh the names of these colors in your memory - they will be used in tests. In addition to the primary colors, this table includes additional colors that may be difficult for you.

Освіжіть у своїй пам'яті назви цих кольорів – вони будуть використані у тестах. Крім основних кольорів, у цю таблицю включені додаткові, які можуть представляти труднощі для вас.

Освежите в своей памяти названия этих цветов - они будут использованы в тестах. Помимо основных цветов в эту таблицу включены дополнительные, которые могут представлять трудность для вас.

white
білий
белый
yellow
жовтий
желтый
red
червоний
красный
orange
помаранчевий
оранжевый
pink
рожевий
розовый
blue
синій
синий
violet
фіолетовий
фиолетовый
lilac
бузковий
сиреневый
brown
коричневий
коричневый
black
чорний
черный
green
зелений
зеленый
light blue
блакитний
голубой
grey
сірий
серый

Two sequences of tests await you, each will be preceded by a description of the task. Each set will use names from all three dictionaries: English, Ukrainian and Russian. There is a strict time limit for answering each question, if you do not have time to choose an option, you will be asked the next question.

На вас чекає дві послідовності тестів, кожна передуватиметься описом завдання. У кожному наборі буде використано назви з усіх трьох словників: англійської, української та російської. Для відповіді на кожне питання приділяється строгий ліміт часу, якщо ви не встигли вибрати варіант, вам буде запропоновано наступне питання.

Вас ожидает две последовательности тестов, каждая будет предваряться описанием задачи. В каждом наборе будут использованы названия из всех трех словарей: английского, украинского и русского. Для ответа на каждый вопрос отводится строгий лимит времени, если вы не успели выбрать вариант, вам будет предложен следующий вопрос.